შესყიდვები
განცხადებები
სარეალიზაციო ქონება

 1. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე კაპებიანი ამწის შესყიდვაზე
 2. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების, კარებისა და ფანჯრების დამზადებაზე და დამონტაჟებაზე
 3. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე ელექტრო-სამონტაჟო მასალების შესყიდვის მიზნით
 4. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე ბერთაკარის გუბურა-სალექარის მოწყობის მიზნით
 5. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე პონტონების (მცურავი სადგურების) დამზადების მიზნით
 6. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე ციფრული ტექნიკის შესყიდვის მიზნით
 7. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე მილების შესყიდვის მიზნით
 8. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე ელექტრო ტექნიკის შერჩევის მიზნით
 9. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე სპეცტანსაცმლის შესყიდვის მიზნით
 10. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე მილების შესყიდვაზე
 11. მოწვევა კონტრაქტორის შერჩევაზე მაგისტრალური გაზსადენის მონაკვეთის გადატანის სამუშაოების შესრულებაზე
 12. მოწვევა სპილენძის კუდსაცავის სადრენაჟო სისტემისა სა სატუმბი სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე
 13. მოწვევა მდინარე კაზრეთულას ბეტონის მილში მოთავსება და კარიერული წყლის შემკრები დამბის რეაბილიტაციაზე
 14. კომპანია RMG იწვევს კონტრაქტორის შერჩევის პროცესში მონაწილეობაზე დაინტერესებულ პირებს სამთო მასის სატრანსპორტო-საექსკავაციო სამუშაოების შესრულების მიზნით
 15. ტენდერი ფაუნის კვლევაზე
 16. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს მეორადი ზეთის გაყიდვის მიზნით
 17. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს საწვავის შესყიდვის მიზნით
 18. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს წისქვილის მეტალის ჯავშნის შესყიდვის მიზნით
 19. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ნარჩენების დროებითი განთავსების ნაგებობის მშენებლობის მიზნით
 20. ტენდერი ლაბორატორიულ შემოწმებაზე
 21. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს მილებისა და ფიტინგების შესყიდვის მიზნით
 22. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ფოლადის ბურთულების შესყიდვის მიზნით
 23. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს რკინის ფხვნილის შესყიდვის მიზნით
 24. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს წყლის ავარიული დამჭერი ნაგებობის პროექტირებაზე
 25. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სატრანსპორტო გადაზიდვებზე საქართველოს მასშტაბით
 26. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ბერთაკარის ასაფეთქებელ სამუშაოებზე
 27. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ბერთაკარის საბადოს საწარმოო მოედანზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე
 28. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სარემონტო სამუშაოების შემსრულებლის შერჩევის მიზნით 
 29. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს მცურავი სატუმბი სადგურების (პანტონების) დამზადებისა და დამონტაჟების მიზნით
 30. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სამთო სამუშაოების შესრულების მიზნით
 31. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს საბურღ-ასაფეთქებელი სამუშაოების ჩატარების მიზნით
 32. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ფეთქი მასალებისა და რეაგენტების შესყიდვის მიზნით
 33. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ზეთებისა და ფილტრების შესყიდვაზე 
 34. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების გაწმენდის მიზნით გამწმენდი ნაგებობების პროექტირებაზე
 35. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ასფალტის საფარის მოწყობაზე 
 36. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს საბურავების შესყიდვაზე
 37. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს დიზელის საწვავის შესყიდვაზე