„არემჯიმ“ სოფელი მარტყოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნერგები დარგო